St. Peter und Paul

Matthias-Klotz-Str. 4, 82481 Mittenwald, Telefon: 08823-92290, E-Mail: St-Peter-und-Paul.Mittenwald@ebmuc.de

T a i z é - G e b e t

Web 2

                                        Festlich geschmückte St.Nikolauskirche

                                                         Foto: M.Zwerger

Leitung: Diakon Gerhard Titze


Ort:- St. Nikolaus Kirche am Friedhof


Zeit: - Sonntag, 20.00 Uhr
                                                      Termine  2018
 
 
 
 
27. Mai

24. Juni

29. Juli

26. August
30. September

28. Oktober

25. November

30. Dezember
.
.