St. Peter und Paul

Matthias-Klotz-Str. 4, 82481 Mittenwald, Telefon: 08823-92290, E-Mail: St-Peter-und-Paul.Mittenwald@ebmuc.de

T a i z é - G e b e t

Web 2

                                        Festlich geschmückte St.Nikolauskirche

                                                         Foto: M.Zwerger

Leitung: Diakon Gerhard Titze


Ort:- St. Nikolaus Kirche am Friedhof


Zeit: - Sonntag, 20.00 Uhr
Termine  2017:
 
 
 
 
 
30. April

28. Mai

25. Juni

30. Juli

27. August
24. September

29. Oktober

26. November

25. Dezember
(Montag)