St. Benedikt Gauting

Pfarrweg 3, 82131 Gauting, Telefon: 089-8931196, E-Mail: st-benedikt.gauting@ebmuc.de
Kopfgrafik V3

Pfarrkirche St. Benedikt Gauting - Nord Ansicht
Pfarrkirche St. Benedikt Gauting - Nord Ansicht
© Andreas Weisser
Pfarrkirche St. Benedikt Gauting Nord Ansicht 1
Pfarrkirche St. Benedikt Gauting - Nord Ansicht
© Andreas Weisser
Pfarrkirche St. Benedikt Gauting - Nord-Ost Ansicht
Pfarrkirche St. Benedikt Gauting - Nord-Ost Ansicht
© Jörg Anthofer
Pfarrkirche St. Benedikt Gauting - Innenansicht
Pfarrkirche St. Benedikt Gauting - Innenansicht
© Jörg Anthofer