PFARRVERBAND HAUSHAM-AGATHARIED

Telefon: 08026-8360 | E-Mail: pv-hausham-agatharied@ebmuc.de
Kirchenchor St. Anton

Kirchenchor - "St. Anton"

Deko Bild - Kirchenmusik

Kirchenchor - "St. Agatha"

Deko Bild - Kirchenmusik

Kirchenband - "anTONius"

Kinderchor Dorfspotzn

Kinderkirchenchor - "Dorfspotzn"

Deko Bild - Kirchenmusik
Deko Bild - Orgel in St. Anton

Koulen-Orgel - St. Anton